Konferens Pictura Backemarks 28/1 2021

Dagens program

08.30 Introduktion och summering – VD Charlie Wallin

08.40 Företaget i siffror

08.55 Paus

09.00 KAM

10.00 Paus

10.15 Jul

11.00 Paus

11.15 Sortiment

11.50 Summering och fortsättningen av dagen

12:00 Slut

Helpdesk

Hör av dig till Hanna Gabrielsson om du har problem med att följa sändningen.
Hanna.gabrielsson@pictura.se
076-4954603