Konferens i Karlstad 8 september 2022:

Suicidprevention i Värmland – att förebygga psykisk ohälsa, skadligt bruk och självmord

Ställ gärna dina frågor via mail till Karen på karen.oquin@regionvarmland.se.

Tiderna är ungefärliga.

8:00–9:00 Fika, registrering och mingel
Passa på att mingla bland andra konferensdeltagare och ta dig en smörgås med kaffe eller te.

9:00–9:15 Välkomna
Du får introduktion till dagens konferens.
Annika Andersson, moderator
Karen O´quin, regional samordnare för suicidprevention i Värmland

9:15–9:45 Att förebygga psykisk ohälsa, skadligt bruk och självmord är en viktig del av folkhälsoarbetet
Det långsiktiga målet i Region Värmlands folkhälsostrategiska plan är God, jämlik och jämställd hälsa. För att nå målet behöver vi bland annat förbättra organisatoriska förutsättningar för folkhälsoarbete.
Elisabet Kihlström, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland
Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, Region Värmland

9:45–10:15 Maskulinitet, skadligt bruk och suicid
Ulf Mellström, professor, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
Andreas Henriksson, lektor, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet

10:15–10:30 Psykisk ohälsa påverkar på många sätt
Presentation av länets gemensamma utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid.
Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa
Annika Ode, folkhälsostrateg inom Region Värmland

10:30–10:50 Fruktpaus
Vi gör paus för lite frukt och möjlighet att prata med nya och gamla bekanta.

10:50–11:15 Blomstrande psykisk hälsa bland ungdomar – vikten av att förstå vilka faktorer som kan påverka
Genom undersökningen Liv och hälsa ung får Region Örebro län kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Utifrån undersökningen kan regionen se vilka skyddsfaktorer som stärker den psykiska hälsan hos barn och unga.
Camilla Pettersson, utvecklingsledare, Region Örebro län

11:15–12:00 Det händer i Värmland
Ungdomsbussen, Karlstad
Anders Holz, diakonassistent, Svenska kyrkan

Ljuspunkten, Arvika
Mona Vikström, kurator, Arvika kommun

Stödmaterial vid könsdysfori
Ingrid Kihlsten, folkhälsostrateg, Region Värmland

12:00–13:00 Lunch och mingel
Vi äter en vegetarisk lunch. Passa gärna på att prata med bordsgrannen om vad ni hört under förmiddagen.

13:00–13:35 Jag ville inte dö men orkade verkligen inte leva
Johanna Monsén berättar om vad som ledde henne in i skadligt bruk och om hur det är att få sina barn placerade i familjehem som en konsekvens av skdaligt bruk. Hon delar också med sig av den kamp och de strategier som krävdes för att hon skulle ta sig ur psykisk ohälsa och destruktivt beteende. Idag lever hon med sin familj igen och säger: ”Jag bär mina erfarenheter som en krona”.
Johanna Monsén, ambassadör för föreningen Hjärnkoll

13:35–14:10 Från delar till helhet – en beroendevård som hänger ihop genom samverkan
En inblick i vad som är på gång nationellt och lokalt utifrån Samsjuklighetsutredningens delbetänkande. Hur kan vi i Värmland jobba mer förebyggande gällande skadligt bruk och beroende?
Niklas Dannberg, enhetschef för Laromottagningen, Region Värmland

14:10–14:30 Fika och mingel
Har du missat att prata med någon så passa på medan du äter en kaka.

14:30–14:50 Det finns hopp
I Lars Lerins TV-serie Vägen ut har David Nordling berättat om sitt liv som missbrukare och om hur han tog sig ur skadligt bruk. Med hjälp av sin musik vill ha sprida hopp om att det finns en väg ut ur mörkret. Nu berättar han om sin livsresa och bjuder på musik.
David Nordling, rappare

14:50–15:00 Avslutning
Nu jobbar vi vidare för att minska suicidrisken i Värmland.
Annika Andersson, moderator
Karen O´quin, regional samordnare för suicidprevention i Värmland

Behöver du hjälp?
Markus Waernhoff
Markus.w@180000.se