FORUM FÖR SUND KONKURRENS OCH SCHYSSTA BYGGEN

Konferensen ägde rum den 30 september 2020

Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Bygg- och anläggningssektorn har tillsammans tagit fram en Strategisk agenda för sund konkurrens och schyssta byggen. Den innehåller sju tydliga spelregler som bygger på principen ”Rätt från mig” dvs att alla, både individer och organisationer, behöver se sitt ansvar och bidra. Nu behöver vi gå vidare. Därför sätter vi nu fokus på förbättrade arbetssätt och konkreta åtgärder som driver oss mot vår vision – ett hållbart samhällsbygge i världsklass. Konferensen presenterar goda exempel, initiativ, resultat och hinder, nya arbetssätt – allt för att uppnå sund konkurrens. 

Bakom konferensen står Byggföretagen, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Maskinentreprenörerna, Byggnads, SEKO, Unionen, Sveriges Elektrikerförbund, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Moderatorer är Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads.

FORUM FÖR SUND KONKURRENS OCH SCHYSSTA BYGGEN – DEL 1

Detta gör regeringen samt panel
Inrikesminister Mikael Damberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark berättar om vikten av en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen och de initiativ som tagits från regeringens sida. De berättar bland annat om det myndighetsgemensamma arbetet för att stärka en effektiv kontroll av fusk och regelöverträdelser i arbetslivet och vikten av branschens arbete.

Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen, Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket och Markus Brink, vd Brixly kommenterar regeringens initiativ och åtgärder.

Systematisk kontroll av underleverantörer
Exempel på initiativ och projekt som syftar till en schysstare byggbransch presenteras under konferensen. På Byggbolaget Lindbäcks bygg har Caroline Pettersson och hennes kolleger utformat ett affärssystem med kontrollprocesser när de anlitar underentreprenörer.

Hur kan vi främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen?
2006 lanserade Sveriges Byggindustrier ID06 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Sen 2016 drivs ID06 i ett fristående aktiebolag. Idag har drygt 70 000 företag har anslutit sig till ID06-systemet. Thor Jonsson från ID06 berättar om hur systemet fungerar, olika användningsområden och de bakomliggande principerna.

Sunda bygglån för en sund konkurrens
Under de senaste åren har ett antal initiativ tagits där aktörer i och omkring byggbranschen tar sitt ansvar för en schysstare bransch. Klas Danielsson, VD och Carl Lindståhl hållbarhetsstrateg på SBAB berättar om initiativet “Sunda bygglån för en sund konkurrens”.

Krav på jämställdhet i upphandling
Ytterligare ett gott exempel är Uppsalahem som arbetar systematiskt med att i upphandlingar ställa krav på ett aktivt jämställdhetsarbete. Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare, berättar här hur det går till.

Arbetsrättsliga villkor
Byggherren/beställaren har ett stort ansvar när det gäller upphandling av bygg- och anläggningsprojekt. Under våren 2020 tog Trafikverket tillsammans med Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana (FUT), Region Stockholm, fram arbetsrättsliga villkor tillsammans med arbetsmarknadens parter som de nu implementerar i sina inköpsmallar. Roger Rang, inköpsstrateg, Trafikverket och Gabriella Silfwerbrand, FUT berättar om det gemensamma arbetet.

Nätverk kring sund konkurrens i Västernorrland
Hanna Magnusson från Byggföretagen i Västernorrland och Lars Kempe från SEKO Mellannorrland berättar om hur de samverkar i nätverket för sund konkurrens i Västernorrland där de tillsammans genomför kunskapshöjande insatser gentemot offentliga och privata beställare.

Vad gör FairPlay bygg?
Fair Play Bygg är ett samarbete mellan Byggnads Stockholm/Gotland och Byggföretagen Stockholmsregionen. Sussie Paredes Illum, projektledare berättar om hur de arbetar med att ta emot tips kring brottslig verksamhet i byggbranschen, sammanställer det till ett ärende och för det vidare till rätt myndighet.

Att möta nya målgrupper med nya kanaler
Sandra Mokarabi representerar den yngre generationens kompetenser inom byggsektor. Hon har gjort det till sin mission att förändra den historiskt konservativa, traditionella och mansdominerade byggbranschen. Sandra berättar om hur man når nya målgrupper till byggbranschen via nya kommunikationskanaler.

Svartjobbsfabriken
Johan Fyrk är reporter på Byggnadsarbetaren och har tidigare arbetat på bland annat Expressen och Aftonbladet. 2020 nominerades han till Guldspaden för reportageserien “Svartjobbsfabriken”. I boken avslöjas av ett avancerat brottsupplägg och ett möte med några av offren för människohandeln.

Handledningar som underlättar sund konkurrens
Sofie Wilhelmsson, skatteexpert och Claes Thunblad, nationell samordnare av fokusområdet sund konkurrens berättar om Byggföretagens nya målgruppsanpassade handledningar ”Viktigt på riktigt” för att underlätta sund konkurrens.

Dialogduk som ett verktyg för reflektion och handlingsplan
Som ett led i att skapa samtal om sund konkurrens ute på arbetsplatser och i lokala och regionala nätverk pågår just nu ett arbete med att utveckla ett inspirerande dialogverktyg. Lasse Jalling, Specifique och Carin Hansdotter, Byggföretagen berättar om hur dialogverktyget ska motivera till och underlätta förändringsarbetet på alla nivåer även efter konferensen.

Etiska rådet samhällsbyggnad om digital utbildning
Samhällsbyggnadssektorns etiska råd är en samlingsplats för bygg- och anläggningssektorns arbete med etik inom områdena korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Urban Månsson ordförande i rådet berättar om en ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Förändringsarbete i bygg- och anläggningssektorn
Niklas Modig har tidigare varit forskare på Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som rådgivare i flera branscher. Han berättar om sina erfarenheter av att effektivisera och förbättra byggbranschen i Sverige men också i Norge.

FORUM FÖR SUND KONKURRENS OCH SCHYSSTA BYGGEN – DEL 2

Om en förändringsresa – utmaningar och möjligheter med sund konkurrens
Arbetet mot en bransch med sundare konkurrens är för många en rejäl förändringsresa som innehåller både utmaningar och möjligheter. Jesper Göransson har arbetat i Peab sedan 1996 och är sedan 2013 bolagets vd och koncernchef. 

Nytt arbetssätt för ett samhällsbygge i världsklass
Niklas Modig har tidigare varit forskare på Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som rådgivare i flera branscher, inte minst när det gäller att effektivisera och förbättra byggbranschen i Sverige men också i Norge. 

Niklas berättar om vikten av ett förändrat arbetssätt utifrån en ökad helhetssyn på projekten. Detta sker genom att alla tar ansvar utifrån principen ”rätt från mig” och förstår sin del i värdekedjan – framåt och bakåt samt att en stor transparens skapas. I grund och botten handlar det om ordning och reda i alla led vilket är grunden för en sund konkurrens. Niklas berättar om konkreta exempel från byggprojekt som lyckats med detta och vad som varit viktiga verktyg.

Detta segment finns inte med i eftermaterialet ovan pga upphovsrättsliga skäl.

Reflektioner kring förändringsresan
Anna Kadefors, forskare KTH, Erik Haara, vd Glasbranschföreningen och Ola Månsson, vd Installatörsföretagen reflekterar över branschens förändringsresa och forskningens roll.

FORUM FÖR SUND KONKURRENS OCH SCHYSSTA BYGGEN – DEL 3

Ledarskapets betydelse för sund konkurrens
Kajsa Hessel, ordförande i föreningen Byggcheferna och Peter Berg, ledarutvecklare på Ledarna samtalar om vilka förutsättningar som krävs för ett gott ledarskap. De beskriver hur ledare kan stärka positiva beteenden och bryta i kulturella mönster i byggbranschen, mönster som inte främjar sund konkurrens.

Hur funkar ID06 i praktiken?
Patrik Nyman och Nils Strömberg på Veidekke berättar om hur ID06 fungerar på en byggarbetsplats.

ID06 och Startbank Norge
Thor Jonsson från ID06 och Harald Homme, StartBank Norge berättar om hur de olika systemen fungerar, skillnaden mellan den svenska och norska lösningen och om nästa utvecklingssteg för att säkerställa en sund och säker bygg- och anläggningssektorn.

Utmaningar kring hälsa, miljö, säkerhet och exploatering kopplat till arbetskraftsinvandring i de nordiska länderna,
Anne Mette Ødegård, seniorforskare vid Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning i Norge berättar om arbetskraftsinvandringens utmaningar för hälsa, miljö och säkerhet i den norska byggsektorn. 

Natalia Ollus är chef för europeiska institutet för kriminalpolitik som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI). Natalia berättar om exploatering av utländsk arbetskraft i underleverantörsleden med Finland som exempel. 

Båda talarna är medförfattare till Forskningsantologi om sund konkurrens som tagits fram av Byggföretagen i samverkan med SBUF.

Myndigheternas samordningsuppdrag, vad har vi lärt oss och vad händer framöver?
2018 gav regeringen åtta myndigheter i uppdrag att under två år utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. De berörda myndigheterna är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget tillsammans med Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.  

Arne Alfredsson, tillförordnad avdelningschef på Arbetsmiljöverket berättar om hur långt myndighetssamverkan har kommit och vilka erfarenheter de tar med sig i och med regeringens beslut om att permanenta samverkansuppdraget. Jan Ottosson, professor vid Uppsala universitet berättar om ett följeforskningsprojekt som han tillsammans med docent Annika Vänje, KTH genomförde under 2019/2020 på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Syftet var att se hur myndighetssamarbetet kan utvecklas och leda till mer effektiva sanktioner mot de aktörer som bryter mot gällande regelverk. 

Fördjupad info om vägledning från Byggföretagen
Sofie Wilhelmsson och Claes Thunblad berättar om Byggföretagens målgruppsanpassade handledningar ”Viktigt på riktigt” för en sund konkurrens och om en ny app som underlättar att förstå hur det funkar på jobbet både för unga och de som kommer från ett annat land när de gör entré i arbetslivet och i byggbranschen.

Tillsammans med företaget Atwrk i har Byggföretagen utvecklat en app som fångar upp de viktigaste kategorierna. Appen som lanseras inom kort är perfekt att använda inför första praktiken, jobbet eller annan kontakt med arbetsmarknaden. Ju mer förberedd en person är, desto bättre resultat. Användarna av appen kan enkelt träna på hur det fungerar med tider, kollegor, möten, arbetsmiljö och säkerhet och vilka rättigheter och skyldigheter det finns på en svensk byggarbetsplats. Appen tar även upp frågor om jämställdhet och diskriminering och kommer att finnas på fem språk; svenska, engelska, arabiska, dari och somali. Det ska vara lätt att göra rätt.

Viktiga länkar: