Välkommen på Temadagen 2021

OM TEMADAGEN

Temadagen riktar sig till med Region Värmlands förtroendevalda politiker i regionstyrelse, regionfullmäktige (ord) och nämnder. Målet med dagen är att rusta oss med kunskap om möjligheter och insikter för att kunna göra prioriteringar och satsningar i arbetet med budget och planering av 2022.

Under dagen kommer vi att ta del av information från våra verksamheter om nuläge och framtid, inspireras av externa och interna föreläsare och höra från regionråd och oppositionsråd. Vi tittar på ekonomiskt läge, tar del av rapport från våra olika verksamheter och inspireras genom att se framåt utifrån regionens vision och värden så som hållbar utveckling, hälsa, jämlikhet, jämställdhet och digital transformation. Vi hoppas på intressanta samtal och du som deltagare kommer har möjlighet att ställa frågor under dagen genom chatten på denna sida.

AGENDA

10.00 Välkommen till Temadagen
Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande
Moderatorer Johan Quist, Sofie Ernerudh

10.15 Regiondirektören har ordet
Peter Bäckstrand, regiondirektör
Tema: Styrning och prioriteringar

10.20 Information från Kultur och folkbildning

10.25 Hållbar utveckling och agenda 2030 i Region Värmland
Lina Wahlgren , Hållbarhetsstrateg, Region Värmland

10.35 Värmlänningarnas hälsa nu och i framtiden
Henrik Svensson, folkhälso- och kulturdirektör och Anna Beata Brunzel, folkhälsochef
Bild av nuläget och vad vi väntar oss framåt. Hur har covid-19 påverkat folkhälsan i Värmland och vilka omotiverade skillnader ser vi i länet?

10.50 Panelsamtal kultur, folkbildning, folkhälsa och hållbar utveckling
Henrik Svensson, folkhälso- och kulturdirektör, Elisabeth Kihlström (kd), ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Erik Olsson (s), vice ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

11.00 Paus

11.10 Information från Kollektivtrafiken
Efterföljande panel: Mattias Bergh, trafikdirektör, Lena Thorin trafikdirektör, Jesper Johansson (mp), ordförande i kollektivtrafiknämnden, regionråd och Tomas Riste (s), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

11.25 Gästföreläsning av Per Grankvist
Tema: Mot det nya normala

12.00 Lunch

13.00 Gästföreläsning av Annika Wallenskog
2020 är ett exceptionellt år med många ekonomiska osäkerhetsfaktorer på grund av den pågående pandemin. Annika Wallenskog är chefsekonom på SKR och författare av bland annat Ekonomibloggen och SKR:s Ekonomirapport.

Under 15 min kommer hon att prata med oss om vilka utmaningar som väntar runt hörnet och vad kan vi se som pandemins långsiktiga konsekvenser.

13.15  Ekonomiutsikter i Värmland
Pia Vinborg, Ekonomidirektör
Efterföljande panel: Fredrik Larsson (m), regionråd, Ulric Andersson (s), regionråd, Ola Persson (c ), regionråd och Peter Bäckstrand, regiondirektör

13.40 Paus

13.45 Information från Regional utveckling
Efterföljande panel: Stina Sjölin regional utvecklingsdirektör, Lars Christensen, biträdande regiondirektör Stina Höök (m), Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Åsa Johansson (s) och Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

14.00 Hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter
Lena Gjevert, Hälso- och sjukvårdsdirektör om hälso- och sjukvårdens nuläge och framtidsutsikter.

Efterföljande panel: Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Mats Sandström, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Eva Julin Dombrowe (L), 2 vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Lena Gjevert

14.45 Panel och summering av dagen
Panel: Fredrik Larsson, Lena Gjevert, Pia Vinborg, Peter Bäckstrand
moderatorer Johan Quist och Sofie Ernerudh

15.00 Slut för dagen

ÖVRIG INFORMATION

Det är viktigt att du sitter uppkopplad på en bra internetuppkoppling när du deltar. Detta för att du ska kunna se det live utan att det blir störningar hos dig. 

Vi har köpt rättigheter att visa detta material under hela 2021 och efter att mötet avslutats kommer innehållet ligga kvar på denna sida för dig som vill se någon del igen.  

Sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning utgår. 

Ersättningsblanketter skickas till Kristin Hilmersson, kristin.hilmersson@regionvarmland.se

HELPDESK

Har du några frågor eller behöver du hjälp med att titta på sändningen, hör av dig till:

Madeleine Blom
072-469 03 22
madeleine.blom@regionvarmland.se