Värmland i EU

– Möjligheter och utmaningar i EU:s nya programperiod 2021 – 2027

09.00 Välkommen
Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

09.10 EU:s sammanhållningspolitik, den gröna given och framtidsfrågorna
Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef,
Europeiska Kommissionens representation i Stockholm
Malin Stegmann McCallion, universitetslektor, docent, Karlstad Universitet
Malin Vikner, strateg regional utveckling, Region Värmland

09.50 En lägesbild över de nya strukturfonds programmen, ESF+, ERUF och REACT-EU och deras betydelse för Värmland
Jonas Örtquist, projektledare utvärdering Tillväxtverket, ERUF
Per-Åke Fredriksson, biträdande regionansvarig, ESF-rådet Norra Mellansverige
Sandra Svennberg, enhetschef, Regional tillväxt och utveckling, Region Värmland
Helena Stor Hansson, strateg regional utveckling, Region Värmland, ERUF Norra Mellansverige
Kerstin Carlvik, projektledare, Filipstads kommun, ESF- projektet Stepstone

10.40 10 minuter paus

10.50 Interreg – Gränsregionala samarbeten, vilka möjligheter har Värmland?

Louise Floman, programansvarig, DG Regio, Europeiska Kommissionen
Robin Stenström, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, Interreg Nordsjön
Camilla Tellås, internationell strateg, Region Värmland, Interreg – Sverige Norge
Carina Jagetun, Tillväxtverket, Interreg Östersjön
Katarina Nordmark, internationell strateg, Länsstyrelsen Värmland, Interreg Nordsjö-projektet CATCH

11.40 Life – EU:s program för miljö och klimat politik
Åke Axenbom, nationell kontaktpunkt för Life, Energimyndigheten

11.55 Värmland i Bryssel: omvärldsbevakning, sektorsprogram och samarbete
Kajsa Sundström Van Zeveren, Head of Office Region Värmland European Office Simon Fredholm, Handläggare Region Värmland European Office

12.00 Panelsamtal – Hur fortsätter vi arbetet i Värmland?
Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland
Mattias Säfström, verksamhetsansvarig IUC Stål och Verkstad
Malin Wikner, strateg regional utveckling, Region Värmland
Kerstin Carlvik, projektledare, Filipstads kommun, ESF-projektet Stepstone

12.15 Slut

Behöver du hjälp?
Kontakta: Jakob Rubenson
jakob@informationdesign.se
0709-221500