Välkommen till eventsidan för vår digitala KSO/KDN-träff!

Torsdag 3 december 13:30-16:30

En viktig del i primärkommunal samverkan är att kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden i Värmlands län har en kontinuerlig dialog kring de, för tillfället, mest aktuella frågorna. Det är ett arbete som kräver kontinuitet och därför är vi glada att vi, trots pågående pandemi, kan upprätthålla den dialogen.

För att få ut det mesta av den här träffen vill vi att ni deltar aktivt i mötet. Det gör ni genom att skriva era reflektioner och frågor i chatten.

Mentimeterkod: 23 16 03 8

Dagens program

  • God och nära vård, samverkan mellan kommunerna och regionen. – Hans Karlsson, Arvika och Linnea Grankvist, Region Värmland.
  • Det gemensamma arbetet som ska göras för att ta fram en plan för det egna kapitalet efter regionförbundet Region Värmland samt Keolis-pengarna. – Ulf Nyqvist, Karlstad
  • Hur vi går vidare efter att projektet Business Värmland avslutas? – Annika Lomarker, Grums och Martin Willén, Kristinehamn
  • Gemensamma processer tillsammans med Region Värmland. Exempelvis Värmlandsstrategin och ERUF. – Claes Hultgren, Filipstad och Martin Willén, Kristinehamn
  • Utvärdering av samverkansavtalet. – Birgitta Evensson, Årjäng