Region Bergslagen
mot prostitution och människohandel

29 november 2022

Nummer för inskick av frågor: 070-020 83 54.

08.30-09.00: Frukost och registrering

09.00-09.10: Introduktion av regionkoordinatorerna Johanna Lidén Norrman och Elin Eklöf, som modererar dagen.

09.10-09.30: Var står vi nu och vart är vi på väg?
Enhetscheferna för social hållbarhet på de tre länsstyrelserna i ­Bergslagen samt Jämställdhetsmyndigheten.

09.30-10.30: Hur ser det ut i vår region?
Polisens människohandelsgrupp i Bergslagen

10.30-10.50: Fika

10.50-12.00: Att möta exploatering i rollen som advokat
Advokatfirma Rebecca Lagh

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.00: Unga på flykt och ett samhälle som sviker
Katia Wagner, undersökande journalist och författare

14.00-14.40: Digitala ingångar till exploatering
Tjejjouren Dalia

14.30-15.00: Fika

15.00-15.30: Ett samtal om traumatisering och att läka genom kroppsbaserade metoder
Eveliina Sinisalo, socionom och instruktör i traumaanpassad yoga och tidigare anställd på Mikamottagningen i Stockholm

15.30-16.00: Panelsamtal och avslutande reflektioner

Nummer för support 070-252 98 55.